Aktivnosti

Uputstvo za komunikaciju sa slepim ljudima

25. decembar 2013.

Centar „Kuća svetlosti“ zahvaljujući JKP „Infostanu“ iz Beograda i JKP „Informatici“ iz Novog Sada je od prikupljenih sredstava za građane Beograda i Novog Sada štampala flajere na kojima se nalazi Uputstvo za komunikaciju sa slepim ljudima. Flajeri su postavljeni na dostupnim mestima u prostorijama JKP Infostana u Beogradu i JKP Informatika u Novom Sadu i mnogim drugim javnim mestima.

Cilj štampanja Flajera - Uputstva za komunikaciju sa slepim ljudima je da skrenemo pažnju građanima da se na ulici, u prodavnici, u autobusu, svuda oko nas, nalaze i slepa lica. Flajer je edukativnog karaktera, na poleđini je informacija kako postupati pri susretu sa slepom osobom, na koji način prići slepoj osobi, započeti razgovor, pitati da li joj treba pomoć...

“Kuća svetlosti“ poseban akcenat stavlja na savetodavni rad, razbijanje predrasuda i podizanje nivoa svesti građana da slepe osobe treba da se integrišu u društvo.

Ovo je ujedno bila jedna od završnih akcija u 2013. godini. Početkom naredne godine nastojaćemo da napravimo saradnju i delimo flajere u poštama, bankama, domovima zdravlja i drugim javnim mestima, kako bi se što više ljudi uključilo i pokazalo društvenu odgovornost - pomoglo pri susretu sa slepom osobom.

Preuzmite Flajer - download PDF